Αγγλικός Όρος
dative case
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δοτική πτώση

feedback