Αγγλικός Όρος
dative (dat, DAT)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δοτική (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback