Αγγλικός Όρος
date
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημερομηνία έκδοσης (η)

feedback