Αγγλικός Όρος
data-processing
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επεξεργασία δεδομένων (η)

feedback