Αγγλικός Όρος
data-capture
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύλληψη δεδομένων (η)

feedback