Αγγλικός Όρος
data validation
Πηγή
Alexander Clark, ‎Chris Fox, ‎Shalom Lappin (2013)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επικύρωση δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback