Αγγλικός Όρος
data transmission
Πηγή
Ogiela, M. R. & Ogiela, U. 2014
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετάδοση δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback