Αγγλικός Όρος
data retrieval
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανεύρεση δεδομένων (η)

feedback