Αγγλικός Όρος
data protection
Πηγή
Alison Wray, ‎Aileen Bloomer (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προστασία δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback