Αγγλικός Όρος
data mining
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εκμετάλλευση δεδομένων
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Αλίευσηδεδομένων

feedback