Αγγλικός Όρος
data manipulation language
Πηγή
Faraday Press (1990)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα χειρισμού δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback