Αγγλικός Όρος
data gathering
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συλλογή δεδομένων (η)

feedback