Αγγλικός Όρος
data field directory
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατάλογος πεδίων δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback