Αγγλικός Όρος
data field
Πηγή
Wang, Y. & Gaspes, V. (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πεδίο δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback