Αγγλικός Όρος
data element
Πηγή
Alexander Clark, ‎Chris Fox, ‎Shalom Lappin (2013)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
στοιχείο δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback