Αγγλικός Όρος
data communication
Πηγή
Bodomo, A. B. 2009
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επικοινωνία δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback