Αγγλικός Όρος
data category
Πηγή
Alexander Gelbukh (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατηγορία δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback