Αγγλικός Όρος
data bank
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τράπεζα δεδομένων

feedback