Αγγλικός Όρος
data archive
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχείο δεδομένων (το)

feedback