Αγγλικός Όρος
data acquisition 
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
συλλογή δεδομένων
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
απόκτηση δεδομένων

feedback