Αγγλικός Όρος
data
Πηγές
Trask (1993)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
δεδομένα (τα)
Πηγές
ΕΛΕΤΟ (2018)
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
στοιχεία (τα)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback