Αγγλικός Όρος
dark lateral
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σκοτεινό πλευρικό
Πηγή
Lyons (2002)

feedback