Αγγλικός Όρος
dark l
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μη καθαρό l (το), υπερωικοποιημένο l (το)

feedback