Αγγλικός Όρος
dangling participle
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ταλαντευόμενη μετοχή (η)

feedback