Αγγλικός Όρος
Dahl’s Law
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νόμος του Νταλ (ο)

feedback