Αγγλικός Όρος
daf
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατ (καθυστερημένη αντιληπτική ανατροφοδότηση)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback