Αγγλικός Όρος
curly bracket
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άγκιστρο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback