Αγγλικός Όρος
adjunct-island condition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιορισμός της νησίδας προσαρτήματος (ο)

feedback