Αγγλικός Όρος
creaky voice
Πηγή
Ladefoged
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγοποιημένη φώνηση

feedback