Αγγλικός Όρος
adjunction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσάρτηση (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback