Αγγλικός Όρος
adjunct
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προσάρτημα (το)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
προσδιορισμός (ο)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback