Αγγλικός Όρος
adjoined relative clause
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσαρτημένη αναφορική πρόταση (η)

feedback