Αγγλικός Όρος
corpus-oriented lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφία προσανατολισμένη στα σώματα κειμένων (η)

feedback