Αγγλικός Όρος
adjacency condition
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Περιορισμός της γειτνίασης (ο)

feedback