Αγγλικός Όρος
adicity/arity
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλήθος ορισμάτων (το)

feedback