Αγγλικός Όρος
adhortative
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προτρεπτικός,-ή,-ό

feedback