Αγγλικός Όρος
context word
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη περικειμένου (η)

feedback