Αγγλικός Όρος
contentword
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Fromkin et al. (2003)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λέξη περιεχομένου
Πηγές
ΕΚΠΑ
Ξυδόπουλος (2007)
Πετρούνιας

feedback