Αγγλικός Όρος
adducted
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πεπλατυσμένος-η-ο, πεπλατυσμένος-η-ο

feedback