Αγγλικός Όρος
adducted
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πεπιεσμένος,-η,-ο

feedback