Αγγλικός Όρος
addressee
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παραλήπτης (λόγου) (ο, η)

feedback