Αγγλικός Όρος
address
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Προσαγόρευση (η), προσφώνηση (η)

feedback