Αγγλικός Όρος
additive bilingual education
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσθετική δι(πλό)γλωσση εκπαίδευση (η)

feedback