Αγγλικός Όρος
additive
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσθετικός-ή-ό

feedback