Αγγλικός Όρος
additional sortkey
Πηγή
Dagobert Soergel (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρόσθετο κλειδί ταξινόμησης (το)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback