Αγγλικός Όρος
computer-based dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό με τη βοήθεια υπολογιστή (το) / ηλεκτρονικό λεξικό (το)

feedback