Αγγλικός Όρος
computer-assisted lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφία με τη βοήθεια υπολογιστή (η) / υπολογιστική λεξικογραφία (η)

feedback