Αγγλικός Όρος
computer-aided lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφία με τη βοήθεια υπολογιστή
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback