Αγγλικός Όρος
componential
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σημασιακά συστατικά
Όρος
τομέας (ο)

feedback