Αγγλικός Όρος
complete assimilation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολική αφομοίωση
Πηγή
ΛΚΝ

feedback